புள்ளிகள் கோடுகள் கோலங்கள் பாரதிமணி

ISBN:

Published: December 2014

Hardcover

560 pages


Description

புள்ளிகள் கோடுகள் கோலங்கள்  by  பாரதிமணி

புள்ளிகள் கோடுகள் கோலங்கள் by பாரதிமணி
December 2014 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 560 pages | ISBN: | 9.47 Mb

பாரதிமணி எனகிற மனிதன எததனை அசலானவன. வெளிபபடையானவன தடசிண பாரத நாடக சபைககு வெளியே தன சொநத வெளியில. அவன எநத வேடமும இடடிருகக. துனியும நடிததிருகக வாயபபிலலை.Moreபாரதிமணி என்கிற மனிதன் எத்தனை அசலானவன். வெளிப்படையானவன் தட்சிண பாரத நாடக சபைக்கு வெளியே தன் சொந்த வெளியில். அவன் எந்த வேடமும் இட்டிருக்க. துனியும் நடித்திருக்க வாய்ப்பில்லை.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "புள்ளிகள் கோடுகள் கோலங்கள்":


stamboulis.eu

©2012-2015 | DMCA | Contact us